2014 XE BENTLEY

XE BENTLEY

Taxi húc Bentley: “Châu chấu đá voi”

Được biết chiếc xe taxi là loại xe Chery Cowin two vẫn được sản xuất tại Trung Quốc, được trang bị rất nghèo nàn, với giá khởi điểm tương đương khoảng seven.800 USD. Trong khi đó chiếc Bentley Continental Traveling Spur đắt hơn hàng trăm lần, với giá khởi điểm&nbsp…
Read through much more on VNMedia

XE BENTLEY

Recommended: